STRONA GŁÓWNA

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

STRONA GŁÓWNA
 

MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY

Przedmiotem działalności Miejskiego Zespołu Oświaty jest prowadzenie i utrzymanie samorządowych placówek oświatowych oraz wykonywanie innych zadań określonych w porozumieniu zawartym między Kuratorium, a Gminą.

Do podstawowych zadań Zespołu Oświaty należy stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych, finansowych i gospodarczych placówkom oświatowym prowadzonym przez gminę.