POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

 

Gimnazjum nr 3 w Orzeszu – Gardawicach

 

1. Informacje o szkole

Siedziba szkoły: ul. Uczniowska 1, 43-188 Orzesze – Gardawice

 tel./fax. (032) 22-15-060
 e-mail
: gim3orzesze@wp.pl

WWW: www.republika.pl/nasze_gimnazjum

 

Dyrektor: mgr Justyna Kret

 

Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1530

 

Organ prowadzący: Gmina Orzesze

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

 

2. Zajęcia pozalekcyjne

o       muzyczne ,

o       taneczne,

o       informatyczne,

o       fizyczne,

o       europejskie,

o       sportowe,

o       j.angielskiego,

o       matematyczne

 

3.     Inne informacje:

Ogólna charakterystyka szkoły: do Gimnazjum nr 3 uczęszczają uczniowie z obwodu, który obejmuje sołectwa:

Zgoń, Mościska, Królówka, Woszczyce i Gardawice. Do szkoły dowożonych jest 140 uczniów (6 kursów autobusu szkolnego w ciągu dnia) pod bacznym okiem opiekunki. Zajęcia rozpoczynają się

o 7.10, a kończą o godzinie 15.05. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, pracownia komputerowa.

Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje. Dziesięciu posiada kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. Szkoła zatrudnia 6 nauczycieli dyplomowanych, 15 mianowanych i 3 kontraktowych.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców głównym celem działalności szkoły jest przygotowanie młodzieży do dalszej nauki Podjęto wiele działań mających na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego min. dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych, próbne egzaminy, cotygodniowe konsultacje nauczycielskie.

W ramach godzin do dyspozycji dyrektora w szkole działają kółka: teatralne, europejskie, języka angielskiego.

Prężnie działa zespół taneczny i nie brakuje zajęć sportowych.

W roku szkolnym 2002/2003 nasze gimnazjum uzyskało tytuł „Szkoły z klasą”, w roku 2005

w ramach tej samej akcji certyfikat sprawności „Lego”- czytam ze zrozumieniem. W bieżącym roku szkolnym nauczyciele przystąpili do programu „Nauczyciel z klasą”. Zaangażowanym życzymy sukcesu!

Szkoła jest organizatorem trzech konkursów powiatowych, które gromadzą licznych uczestników są to:

Konkurs Języka Angielskiego, Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Konkurs Historyczny.

   W kalendarz imprez szkolnych wpisały się na stałe: Dzień Wiosny na Sportowo, Gimnazjaliści Dzieciom, Dzień Otwarty. Zgodnie z hasłem programu wychowawczego „Jestem mieszkańcem Orzesza” poznajemy nasze miasto (i nie tylko) podczas licznych wycieczek rowerowych. Zimą organizujemy wyjazdy na narty i na łyżwy.

 

Osiągnięcia Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza

w Orzeszu - Gardawicach

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

 

Nazwa konkursu

 

Opiekun

1.

Monika Ziemiecka

Laureatka konkursu przedmiotowego historii – etap wojewódzki

Przemysław Mycielski

2.

Aurelia Sznapka

Finalistka etapu diecezjalnego konkursu biblijnego

Maria Kamionka

3.

Aleksandra Niewiadomska

Finalistka konkursu przedmiotowego geografii – etap wojewódzki

Ewa Kapała

4.

Adam Drażyk

Finalista konkursu przedmiotowego z matematyki – etap wojewódzki

Joanna Ziobroń

5.

Drużyna piłki ręcznej

Półfinałowy wojewódzkie IV miejsce

Edward Smołka

6.

Drużyna (3os)

III miejsce IV Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej

Marzena Gancarczyk –Gola

7.

Marcin Bańczyk

I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym

Alina Szostok

8.

Drużyna –siatkówka dz.

IV miejsce w powiecie

Justyna Kret

9.

Zespół taneczny „Pląs”

II wyróżnienie

XV Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Justyna Kret

10.

Zespół wokalny

II wyróżnienie – XV Festiwal kultury Młodzieży Szkolnej

Grzegorz Kaczmarczyk