POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
POWRÓT


Przedszkole nr 1 w Orzeszu

 

1. Informacje o przedszkolu

Siedziba przedszkola: ul. K. Miarki 4a, 43-180 Orzesze

            tel./fax. (032) 22-15-278
            e-mail
: przedszkolenr1@orzesze.com

WWW: http://www.przedszkolenr1.orzesze.com/  

 

Dyrektor: mgr Róza Bryłka

 

Ilość miejsc w przedszkolu: 100

Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1530

 

Organ prowadzący: Gmina Orzesze

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

 

2.                Zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców:

Ø      rytmika

Ø      język angielski

 

3. Inne informacje:

o                   Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci:

§        Zapewnia zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzone przez nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami

§        Współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Mikołowie

§        Prowadzi logoterapię. Gabinet obejmuje swoim zasięgiem dzieci 5 i 6 letnie uczęszczające do orzeskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 

o                   W przedszkolu prowadzi się:

§        wczesną naukę czytania w oparciu o Sojusz metod. Obejmuje ona dzieci już w wieku 3 lat

§   naukę czynnościowego nauczania matematyki w oparciu o elementy metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

§        zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki zabawy "Klanza"

§   zajęcia z zakresu wspomagania dzieci w zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania wg metody opracowanej przez prof. E. Gruszczyk - Kolczyńską i mgr E. Zielińską