STRONA GŁÓWNA

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
STRONA GŁÓWNA


Placówki oświatowe prowadzone przez Miejski Zespół Oświaty

w Orzeszu:

PRZEDSZKOLA

 Placówka

 Adres

 Dyrektor

 Telefon

 Przedszkole nr 1
INFORMACJE O PLACÓWCE

ul. Karola Miarki 4a
43 - 180 Orzesze
STRONA INTERNETOWA

 mgr Bryłka Róża

 32 22 15 278

 Przedszkole nr 2
INFORMACJE O PLACÓWCE

ul. Miła 1a
43 - 180 Orzesze

 mgr Alicja Geisler

 32 22 13 710

 Przedszkole nr 3
INFORMACJE O PLACÓWCE

ul. Szkolna 55
43 - 180 Orzesze - Zawada

 mgr Halina Strokol

 32 22 15 610

 Przedszkole nr 6

INFORMACJE O PLACÓWCE

ul. Mikołowska 127
43 - 180 Orzesze - Zawiść
STRONA INTERNETOWA

 mgr Bernadeta Siecińska

 32 22 13 552

 Przedszkole nr 7
INFORMACJE O PLACÓWCE

 ul. Mleczna 243 - 180 Orzesze - Gardawice

 mgr Mirosława Dziuba

 32 22 13 101

SZKOŁY PODSTAWOWE

 Placówka

Adres 

Dyrektor 

Telefon 

Szkoła Podstawowa nr 2

im. St. Moniuszki
INFORMACJE O PLACÓWCE

 ul. Bukowina 19 43 180 Orzesze

mgr Barbara Grabowska

 32 22 15 298

 Szkoła Podstawowa nr 4

im. F. Stuska
INFORMACJE O PLACÓWCE

ul. Stuska 10
43 - 183 Orzesze - Jaśkowice

 po. dyrektora -

mgr Aleksandra Ratka - Bossard

 32 22 15 558

 Szkoła Podstawowa nr 5

im. J. Korczaka
INFORMACJE O PLACÓWCE

ul. Żorska 101
43 - 188 Orzesze - Zazdrość

 mgr Teresa Sontag

 32 22 15 216

 Szkoła Podstawowa nr 6
INFORMACJE O PLACÓWCE

ul. Tysiąclecia 3
43 - 187 Orzesze - Zawiść

 mgr Adriana Pustelny

 32 22 15 682

 Szkoła Podstawowa nr 8

im. B. Chrobry
INFORMACJE O PLACÓWCE

ul. Chrobrego 64
43 - 186 Orzesze - Mościska

 mgr inż. Beata Kałwak

 32 22 15 724

 Szkoła Podstawowa nr 9

im. W. Broniewskiego
INFORMACJE O PLACÓWCE

 ul. Kobiórska 1
43 - 188 Orzesze - Zgoń

 mgr Jolanta Trybus

 32 22 15 725

 Szkoła Podstawowa nr 10

im. G. Morcinka
INFORMACJE O PLACÓWCE

 ul. Norwida 2 43 - 188 Orzesze - Woszczyce

mgr Violetta Owczorz

 32 22 15 122

GIMNAZJA

 Placówka

Adres 

Dyrektor 

Telefon 

 Zespół Szkół
INFORMACJE O PLACÓWCE

 ul. Karola Miarki 1a
43 - 180 Orzesze

 mgr Gabriela Kret

 32 22 15 234

 Gimnazjum nr 2

im. St. Ligonia
INFORMACJE O PLACÓWCE

 ul. Szkolna 44
43 - 180 Orzesze - Zawada
STRONA INTERNETOWA

 mgr Ewa Golus

 32 22 15 271

 Gimnazjum nr 3

im. H. Sienkiewicza
INFORMACJE O PLACÓWCE

 ul. Uczniowska 1
43 - 186 Orzesze - Gardawice
STRONA INTERNETOWA

 mgr Justyna Kret

 32 22 15 060

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 Placówka

Adres 

Dyrektor 

Telefon 

  Zespół Szkół
INFORMACJE O PLACÓWCE

 ul. Karola Miarki 1a
43 - 180 Orzesze

 mgr Gabriela Kret

 032 22 15 234