POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Orzeszu – Zazdrości

 

1. Informacje o szkole

Siedziba szkoły: ul. Żorska 101, 43-180 Orzesze

            tel./fax. (032) 22-15-216
            e-mail
: sp5_orzesze@op.pl 

             

Dyrektor: mgr Teresa Sontag

 

Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 700 do 1300

 

Organ prowadzący: Gmina Orzesze

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

 

2.               Zajęcia pozalekcyjne

Ø      Kółko wokalno – muzyczne

Ø      SKS

Ø      Kółko plastyczne

Ø      Kółko informatyczne

Ø      Kółko wychowania komunikacyjnego

Ø      Kółko matematyczne

Ø      Kółko polonistyczne

Ø      Kółko biblioteczne

Ø      Kółko teatralne

Ø      Klub Europejski

Ø      Gimnastyka korekcyjna

 

3. Inne informacje:

I. Udział szkoły w akcjach ogólnopolskich i międzynarodowych:

1.     Coroczny udział szkoły w międzynarodowym projekcie Komisji Europejskiej „Spring Day In Europe”, „Dzień Wiosny w Europie”

       i otrzymała certyfikat z Brukseli,

2.     Udział w międzynarodowej debacie o konstytucji i przyszłości Europy organizowanej przez Parlament Europejski – uzyskanie certyfikatu za udział,

3.     Udział szkoły w dwóch edycjach „Szkoły z klasą” – akcji „Gazety Wyborczej”, portalu Gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zdobycie certyfikatów: „Szkoła z klasą”.„COGITO”, „AGO”, „LEGO”,

4.     Przystąpienie szkoły do akcji „Bezpieczna szkoła”,

5.     Przystąpienie szkoły do programu „ Szkoła promująca zdrowie”,

6.     Współpraca międzynarodowa uczniów z rówieśnikami z Węgier, z Debreczyna w ramach akcji eTwinning.

II. Realizacja innowacji dydaktyczno – organizacyjnej: „Wiem wszystko o lesie”.