POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT


Szkoła Podstawowa nr 6 w Orzeszu – Zawiści

 

1. Informacje o szkole

Siedziba szkoły: ul. Tysiąclecia 1, 43-187 Orzesze – Zawiść

            tel./fax. (032) 22-15-682
            e-mail
: szkola@4-net.pl  

             

Dyrektor: mgr Adriana Pustelny

 

Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1530

 

Organ prowadzący: Gmina Orzesze

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

 

2.                Zajęcia pozalekcyjne

Ø      zespół wokalny

Ø      SKS

Ø      zespól taneczny

 

3. Inne informacje:

Przy szkole powstało i działa Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Orzeszu - Zawiści.