POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

 

POWRÓT

 

Zespół Szkół w Orzeszu

 

1. Informacje o szkole

Siedziba szkoły: ul. K. Miarki 1a, 43-180 Orzesze

 tel./fax. (032) 22-15-234
 e-mail
: zsorzesze@neostrada.pl

 

Dyrektor: mgr Gabriela Kret

Z-ca dyrektora: mgr Gabriela Kret

 

Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1530

 

Organ prowadzący: Gmina Orzesze

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

 

2.                 Zajęcia pozalekcyjne

o       kółka przedmiotowe

o       chór szkolny

o       kółko plastyczne

o       kółko teatralne

o       kółko komputerowe

o       SKS

o       klub europejski

 

3. Inne informacje:

Liceum Ogólnokształcące uczniom oferuje:

Ø      wyjazdowe zajęcia integracyjne,

Ø      uroczyste pasowanie na licealistę,

Ø      udział w zajęciach Akademii Filmowej i Małej Akademii Humanistycznej,

Ø      udział w wykładach w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie,

Ø      dodatkowe zajęcia z języka angielskiego prowadzone metodą Callana,

Ø      zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego już w drugim roku nauki,

Ø      stypendium Burmistrza Miasta dla najlepszego ucznia liceum.