POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o zawarciu umowy 
MZO Nr 2222/2/2007

Orzesze, 21.11.2007r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 

Zamawiający:

 Miejski Zespół Oświaty
ul. Powstańców 5
43-180 Orzesze 


Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„ Dostawa bonów towarowych dla pracowników szkół, przedszkoli, MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta Orzesza”


Zawarto umowę z Wykonawcą:

Sodexho Pass Polska Sp.z.o.o. 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 25

Oferta uzyskała największa ilość punktów w kryterium oceny ofert - 100 pkt.

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka