POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Orzesze, 13.11.2008r.

MZO Nr 2222/3/2008

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Zamawiający: Miejski Zespół Orzesze

Ul. Powstańców 5

43-180 Orzesze

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawa bonów towarowych dla pracowników szkół, przedszkoli, MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta Orzesza”

zawarto umowę z Wykonawcą:

Sodexho Pass Polska Sp. z.o.o. 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 25

Oferta uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - 100 pkt.


 


Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka