POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Orzesze, 29.04.2010r.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający: Miejski Zespół Orzesze


Ul. Powstańców 5

43-180 Orzesze


Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na


"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011"


Nr postępowania : MZO 2222/1/2010


zawarto umowę z wykonawcą:

P.U.H. "ETRANS" sp.z o.o.

ul. Wyzwolenia 30

43-170 Łaziska Górne


Uzasadnienie wyboru: oferta wybranego Wykonawcy zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punków w kryterium oceny ofert.Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka