POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o zawarciu umowy 

Orzesze, 18.08.2010r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający: Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu

Ul. Powstańców 5

43-180 Orzesze

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie


"Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości

ul. Żorska 101"


Nr postępowania: MZO 2222/6/2010


w dniu 18.08.2010r zawarto umowę z wykonawcą:


Zakład Ogólnobudowlany "ROMUR"

Muras Roman

43-188 Orzesze, ul. Przyjaźni 2


Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert "najniższa cena".
Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka