POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu NR 19 

Orzesze, 12.08.2011r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający: Miejski Zespół Oświaty

Ul. Powstańców 5

43-180 Orzesze

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:


"DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012"


Nr postępowania: MZO.272.0001.2011


w dniu 12.08.2011r. zawarto umowę z wykonawcą:


"TRANSMARKO" Marek Masny

40-748 Katowice

ul. Grota Roweckiego 5


Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert "najniższa cena".
Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka