POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Orzesze, 29.04.2013r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający: Miejski Zespół Oświaty

Ul. Powstańców 5

43-180 Orzesze

 

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Nr postępowania: MZO.272.1.2013

w dniu 26.04.2013r. zawarto umowę z wykonawcą:

 

"TRANSMARKO" Marek Masny

40-748 Katowice

ul. Grota Roweckiego 5

 

Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert „najniższa cena”.Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka