POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Orzesze, 15.04.2014r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Zamawiający:

Miejski Zespół Oświaty

Ul. Powstańców 5

43-180 Orzesze

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Nr postępowania: MZO 272/1/2014

 

w dniu 14.04.2014r. zawarto umowę z wykonawcą:


"TRANSMARKO" Marek Masny

40-748 Katowice

ul. Grota Roweckiego 5


Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert „najniższa cena”.Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka