POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 1:

Orzesze,dn.12.02.2004r.


OGŁOSZENIE


Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu przy ulicy Powstańców 5 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie izolacji oraz odwodnienia (drenażu) wokół budynku SP Nr 5 w Orzeszu-Zazdrości ul. Żorska 101 przeprowadzono w trybie przetargu niograniczonego.

Liczba złożonych ofert wyniosła 2.

1.ZPUH "ROLREM" Orzesze-Gardawice, ul. Katowicka 33
2. Usługi Rem-Bud-Kan Transport Mikołów-Mokre ul. 15-go Grudnia 1

Po otwarciu ofert i sprawdzeniu ich zawartości Komisja Przetargowa stwierdziła jednogłośnie,że złożone przez Wykonawców oferty są kompletne i spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

Kryteria wyboru oferty:

1/ cena oferty - 100%

Biorące udział w przetargu firmy otrzymały następują ilość punktów:

1. ZPUH "ROLREM", Orzesze-Gardawice - 100,00pkt.
2. Usługi Rem-Bud-Kan Mikołów-Mokre ul. 15-go Grudnia 1 - 91,34

W związku z powyższym Komisja Przetargowa uznała za najkorzystniejszą ofertę
ZPUH "ROLREM" Orzesze-Gardawice ul. Katowicka 33

Oferowana przez ZPUH "ROLREM" Orzesze-Gardawice ul. Katowicka 33 kwota wynosi:
50 117,85 zł. netto+ 7% vat = 53 626,10 zł. brutto.

Termin realizacji zadania: 01.03.2004r. - 15.04.2004r.