POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

 

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 10:

Orzesze, 04.07.2006r.

 

 

 

 

 

O G  Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO WARTOŚCI 60 000 EURO NA:

 

WYKONANIE  PRAC  REMONTOWYCH  DACHU 

NA  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 10

W  ORZESZU-WOSZCZYCACH  UL. NORWIDA 2

 

Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu informuje, że w  postępowaniu na w/w zadanie wybrana została oferta

 

Firmy „WUBEX” Wojciech Wycisło 43-180 Orzesze ul. Wiosny Ludów 11

 

Oferowana wartość usługi za wykonanie przedmiotu  zamówienia wynosi:

 

107.027,17 netto + 22%VAT tj. 23.545,98 zł = 130.573,15 brutto

 

 

 

 

 

 


Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka