POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach





POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 12:



Orzesze, 06.06.2007r.

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 60 000 EURO NA "DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008".

Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu informuje, że w postępowaniu na w/w zadanie wybrana została oferta

Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego "ETRANS" sp. z o.o., 43-170 Łaziska Górne, ul.Wyzwolenia 30

 Oferowana wartość usługi za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 427.093,20 zł netto + 7%VAT tj. 29.896,52 zł = 456.989,72 zł brutto


Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka