POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 13:Orzesze, 09.11.2007r.

O G Ł O S Z E N I E

 


O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

„ Dostawa bonów towarowych dla pracowników szkół, przedszkoli, MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta Orzesza”


Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu informuje, że w  postępowaniu na w/w zadanie wybrana została oferta

Sodexho Pass Polska Sp.z.o.o. 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 25

Wartość dostawy bonów towarowych wyniesie 140 000 zł. brutto

Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka