POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Rozstrzygnięcie przetargu nr 16 
Orzesze, 30.04.2009r

MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY
ul. Powstańców 5
43-180 ORZESZE

MZO 2222/1/2009


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


W związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym na "Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010" na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z póżn. zm.) informuję, że wybrana została oferta Wykonawcy

P.U.H. "ETRANS" sp.z o.o. ul. Wyzwolenia 30 43-170 Łaziska Górne.

Oferta zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 punktów w kryterium oceny ofert "najniższa cena".Dyrektor MZO              
mgr Anna Czarnacka