POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 2:


Orzesze,dn.10.08.2004 r.


OGŁOSZENIE


Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu przy ulicy Powstańców 5 informuje,że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2004/2005 przeprowadzono w trybie przetargu niograniczonego.

Liczba złożonych ofert wyniosła 1.

1.Przedsiębiorstwo Usługowo-Uandlowe "ETRANS" Spólka z o.o 43-170 Laziska Górne ul. Wyzwolenia 30

Po otwarciu ofert i sprawdzeniu ich zawartości Komisja Przetargowa stwierdziła jednogłośnie,że złożona przez Wykonawców oferta jest kompletne i spełnia warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

Kryteria wyboru oferty:

1/ cena oferty - 100%

Biorąca udział w przetargu firma otrzymała następują ilość punktów:

1. PU-H "ETRANS" Spolka z o.o Łaziska Górne - 100,00pkt.

Oferowana przez PU-H "Etrans" społka z o.o Łaziska Górne ul. Wyzwolenia 30
kwota wynosi: 1 388,80 zł. netto+ 7% vat t.j. 97,22 = 1 486,02 zł. brutto/dzień.

Termin realizacji zadania: 01.09.2004r. - 24.06.2005r.


DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Oświaty
W Orzeszu
mgr Anna Czarnacka