POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 3:Orzesze, dn.20.01.2005 r.


OGŁOSZENIE


Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu przy ulicy Powstańców 5 informuje,że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych strych (gabinet pedagoga, gabinet logopedy, sala 22, świetlica) w bdnk Zespołu Szkół w Orzeszu ul. Karola Miarki 1a przeprowadzono w trybie przetargu niograniczonego.

Liczba złożonych ofert wyniosła 3.

1."MARBUD" społka z o.o, 43-174 Łaziska Górne ul. Wyrska 14
2. Firma "WUBEX" 43-180 Orzesze ul. Wiosny Ludów 11
3. Zakład Budowlany, 43-174 Łaziska Górne ul. S.Stasica 25

Po otwarciu ofert i sprawdzeniu ich zawartości Komisja Przetargowa stwierdziła jednogłośnie,że złożone przez Wykonawców oferty są kompletne i spełniają warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu.

Kryteria wyboru oferty:
1/ cena oferty - 100%

Biorąca udział w przetargu firma otrzymała następują ilość punktów:
1."MARBUD" społka z o.o, 43-174 Łaziska Górne ul. Wyrska 14 - 270 pkt
2. Firma "WUBEX" 43-180 Orzesze ul. Wiosny Ludów 11 - 300 pkt
3. Zakład Budowlany, 43-174 Łaziska Górne ul. S.Stasica 25 - 285 pkt

W zwiazk z powyższym Komisja Przetargowa uznała za najkorzystniejszą ofertę Firmy "WUBEX" Orzesze,
ul. Wiosny Ludów 11

Oferowana przez Firmę WUBEX kwota wynosi:
33 808,54 zł. netto + 22%vat= 41 246, 41 zł. brutto

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 18.02.2005r.