POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

 

 

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 4:Orzesze, 08.07.2005r.

O G Ł O S Z E N I E


O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 60 000 EURO NA "DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2005/2006


Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu informuje, że w postępowaniu na w/w zadanie wybrana została oferta

Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego "ETRANS" sp. z o.o., 43-170 Łaziska Górne, ul.Wyzwolenia 30

Oferowana wartość usługi za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

314.590,50 zł netto + 7%VAT tj. 22.021,34 zł = 336.611,84 zł brutto