POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 6:

Orzesze, 10.11.2005r.

O G Ł O S Z E N I E


O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 60 000 EURO NA " Dostawa bonów towarowych dla pracowników szkół, przedszkoli, MZO pracujących w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta Orzesza"


Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu informuje, że w postępowaniu na w/w zadanie wybrana została oferta

Sodexho Pass Polska Sp.z.o.o. 01-163 Warszawa ul. Ostroroga 24E

Wartość dostawy bonów towarowych wyniesie 103 650 zł. brutto