POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

 

 

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 7:

Orzesze, 19.01.2006r.

O G Ł O S Z E N I E


O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 60 000 EURO NA:
"ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OPAŁU STAŁEGO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU KALENDARZOWYM 2006"

Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu informuje, że w postępowaniu na w/w zadanie wybrana została oferta

T.H.P. Kolańczak Ryszard 43-180 Orzesze ul. Wolności 14

Oferowana wartość usługi za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:


199 240,00 zł netto + 22%VAT tj. 43 832,80 zł = 243 072,80 zł brutto


Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka