POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach

 

 

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 8:

Orzesze, 02.02.2006r.

O G Ł O S Z E N I E


O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DO 60 000 EURO NA:
"NA ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
W WOSZCZYCACH ORAZ PRZEDSZKOLA NR 7 W GARDAWICACH"


Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu informuje, że w postępowaniu na w/w zadanie wybrana została oferta

SYNTAL-TERM 44-121 Gliwice ul. Łabędzka 59

Oferowana wartość usługi za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:


88 880,00 zł netto + 22 % VAT tj. 19 553,60 zł = 108 433,60 zł brutto


Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka