POWRÓT

Ogłoszenia o przetargach

Kontakt

Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia o przetargach
 

 

POWRÓT

Roztrzygnięcie przetargu nr 9:

.

Orzesze, 29.05.2006r.

 

 

 

O G  Ł O S Z E N I E

 

 

O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 60 000 EURO NA „DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK   OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

 

 

    Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu informuje, że w  postępowaniu na w/w  zadanie wybrana została oferta

 

 Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „ETRANS” sp. z o.o., 43-170  Łaziska Górne, ul.Wyzwolenia 30

 

Oferowana wartość usługi za wykonanie przedmiotu  zamówienia wynosi:

 

350.630,40 zł netto + 7%VAT tj. 24.544,13 zł = 375.174,53 zł brutto


Dyrektor MZO
mgr Anna Czarnacka